Hur stor är alkoholens påverkan på smärta?

När alkoholen (etanol) väl finns i kroppen börjar levern genast att bryta ned alkoholen. Kroppen sätts i alarmberedskap och en del mindre viktiga saker får vänta tills alkoholen har brutits ned till mer harmlösa substanser. Det är vid nedbrytningen som giftiga ämnen,...
Läs mer

Varför blir jag så trött när jag sitter i långa möten?

Många folksjukdomar, som exempelvis besvär med rörelseorganen, övervikt, diabetes, högt blodtryck och hjärtkärlsjukdomar, kommer från långvarigt stillasittande. Andelen i befolkningen med dessa sjukdomar har ökat de senaste åren. Andra negativa hälsoeffekter är lägre...
Läs mer

Jag har fibromyalgi. Varför får jag mera ont när jag tränat?

De flesta fibromyalgipatienter som besöker mig är kvinnor. Ett mönster som oftast återkommer hos dessa kvinnor är överrörlighet i kroppen, hög stress samt att de är ambitiösa, tränar hårt och tar hand om sin familj. Genom att bara köra på och inte lyssna på kroppens...
Läs mer