David! Är stress bra?

Stress är en del av våra liv, men när nervsystemet känner att något stimuli blir för stort ökar känsligheten för denna upplevelse. Smärtkänsligheten fungerar då som en buffert för att klara av upplevelsen. Det gör att vi människor precis som alla andra djur blir mer...
Läs mer