Jag kan med kort väntetid erbjuda akut omhändertagande för en mängd olika smärtor. Mitt mål är att den anställde ska komma tillbaka till arbetet så snabbt som möjligt till förmån för den enskildes och företagets ekonomi.

Ring och konsultera mig först, så bestämmer vi då om det är lönsamt för dig att boka en behandlingstid hos mig.

Utskrift från Skattemyndigheten. http://www.skatteverket.se/skatter/formaner/halsoochsjukvard/forebyggandebehandling.4.7459477810df5bccdd4800014763.html

Arbetsgivaren får göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om han kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte, men arbetsgivaren ska göra en individuell bedömning av den anställde och visa behovet och syftet med behandlingen.

 

”Utgifter för arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder skall dras av, om arbetsgivaren skall svara för dem enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring eller rehabiliteringen syftar till att den anställde skall kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Avdrag för sådana utgifter skall också göras av en enskild näringsidkare eller av delägare i ett svenskt handelsbolag, om rehabiliteringen syftar till att han skall kunna fortsätta sitt förvärvsarbete. Även utgifter för förebyggande behandling skall dras av, om behandlingen har ett sådant syfte.”