Naprapati är en form av manuell medicin som utvecklades i USA under början av 1900- talet. Föreställningen om att ”kotor hoppar ur led”, den så kallade subluxationsteorin, övergavs av naprapatins grundare Oakley Smith (kiropraktor). Oakley Smith vidareutvecklade sina kiropraktor kunskaper och naprapatin skapades. Istället för att uteslutande begränsa behandlingen till endast manipulation av ryggraden och andra skelettdelar, menade han att även spänningstillstånd i omgivande muskler, ligament och senor spelar en mycket stor roll och får ej uteslutas i en behandling.

Grunden till dessa tankar fick Smith under en studieresa i Europa. Där kom han i kontakt med de manuella behandlingar, som fanns inom den folkliga traditionen i Böhmen, och blev fascinerad. Tillbaka i USA sökte han upp böhmiska invandrare för att lära sig mera om dessa manuella behandlingsformer och de lärdomar han där erhöll skulle få en avgörande betydelse för naprapatins utveckling. 1905 skrev Oakley Smith den bok som kom att bli den första egentliga läroboken inom manuellmedicin, Modernized Chiropractic. 1907 startade Smith den första skolan i USA som namngavs Oakley Smith School of Naprapathy.

Det kräver fem års heltidsstudier för att bli legitimerad naprapat och sedan 1994 är det möjligt för naprapater att söka legitimation hos Socialstyrelsen. Kravet för att erhålla legitimation är en godkänd fyraårig utbildning vid naprapathögskolan i Stockholm och därutöver praktiska erfarenheter i form av ett års handledd heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård. Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom den manuella (ortopediska) medicinen. Varje år söker sig ca 250 000 nya patienter vård inom naparapatin och antalet ökar. Naprapatförbundet har idag 2500 aktiva medlemmar (läs mer på www.naprapater.se).

För mig som legitimerad naprapat gäller samma regler som för övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Vården skall ges i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En legitimerad naprapat skall ha sådana kunskaper att han eller hon själv kan bedöma vilka patienter som skall erhålla andra typer av undersökningar och vård. Detta gör att jag som naprapat arbetar under självständigt medicinskt ansvar.