Vad är optimal kroppsbalans?

Olika typer av sport och arbete innefattar olika nivåer av styrka, uthållighet och rörlighet. Över en livstid är uthållighet och rörlighet de mest lönsamma egenskaperna. En procentuellt sett för stor styrka är ofta förenat med stelhet – en stelhet som påverkar både uthålligheten och rörligheten negativt. Med fri rörlighet däremot utvecklas uthålligheten och med den styrkan i hela kroppen.

Dagens stora problem med kraftig övervikt och inaktivitet ger i många fall funktionell stelhet för den livsmiljö du förväntas fungera i, som senare utvecklas till andra onödiga åkommor såsom sjukskrivningar, mental ohälsa, typ 2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och artros.

Seriösa idrottare och motionärer är de enklaste att behandla då de redan är ”igång”. En vanlig utmaning med denna grupp är dock att förändra deras tankebanor och träningsupplägg för att uppnå önskad funktionalitet.

Som vanligt rekommenderar jag en normal hälsosam kroppsvikt, yoga samt konditionsträning som engagerar hela kroppen samtidigt.