Benhinneinflammation uppkommer vanligast när träningsdosen och intensiteten varit för hög under en längre tid. Har du dessutom ett stillasittande arbete som skapar stelhet i benen blir kontrasterna för stora till den belastning du utsätts för vid exempelvis löpning eller innebandy.  De flesta av mina patienter med benhinneinflammation är löpare och innebandyspelare.

Underbenet består av två ben. Det yttre, fibula, och det inre, tibia. På baksidan av dessa två ben fäster musklerna Soleus och gastrocnemius.

Smärtan vid benhinneinflammation kommer oftast från ökad belastning av de fibrer i Soleus och gastrocnemius som går genom benhinnan och kopplar ihop dem med skelettet. När intensiteten och löphastigheten ökar orkar inte fotvalvet absorbera krafterna. Ett överbelastat fotvalv orsakar pronation och utåtrotation av underbenen, vilket ökar belastningen ytterligare på fästet. Detta skapar en inflammation.

Min rekommendation är att du minskar antalet högintensiva träningspass per vecka. Sänk farten vid löpning och låt musklerna vänja sig vid normal belastning innan du springer i högre hastigheter. Är du innebandyspelare så kan hålfotsinlägg underlätta.