Jag hör från många olika terapiyrken att hälsan hos ungdomar är sämre idag än för 30 år sedan.  Idag sitter ungdomarna ner 65% av dagens vakna timmar, jämfört med 35% på 80-talet. Senaste forskningen visar att hjärnans påhittighetscentra ”Hippocampus” är mindre hos ungdomar som sitter mycket medan den växer om vi rör på oss regelbundet. Hade vi varit så inaktiva för 10 000 år sedan när de första människorna kom till Sveriges kustområden, då hade vi förmodligen inte funnits idag. Människan har i alla tider haft överlevnad som prioritet. Det har inneburit fysiska, och psykiska utmaningar som individen allt eftersom livet gick blev duktigare på att hantera.
Människor som utfört uthållighetssporter klarar sig statistiskt sett bättre i skola och arbetsliv. Min bror Anders och jag brukar skämta om vi båda gick i specialundervisning i många år, men tack vare regelbunden pannbensträning blev utfallet ändå helt okej. Bror är idag en duktig tandläkare och jag är som jag är. Alla mognar olika snabbt, men fysiskt utmanande sporter skapar förutsättningar för att kämpa hårdare mentalt för att komma dit man vill.
Eller som den 92-årige polske sociologen Zugmund Bauman säger: ”Livet på internet är i mycket hög grad fritt från risker. Ett lyckligt liv innebär att man övervinner bekymmer och löser svårigheter. Man möter svårigheterna och gör sitt bästa psykiskt och fysiskt. Lyckan infinner sig när man ser att man löst svårigheterna.”