Nej är det generella svaret. Ett annat svar är att det beror på hur bråcket ser ut och vilken rygg bråcket sitter i. Den vanligaste åldern för diskbråck i ländryggen är mellan 20-45 år. Vanligaste sättet att få diskbråck är att du gör ett tungt lyft med en framåtböjd rygg. Muskelmassan som håller i det specifika diskområdet orkar inte stå emot krafterna utifrån och belastningen på disken blir för stor. Disken spricker och olika mängd diskinnehåll trycks ut åt något håll i ryggkanalen. Beroende på storleken och disknivån kan ett utstrålningssymtom uppstå i benet. Beroende på utstrålningen, våldets art och i vilken kroppskvalitet bråcket sitter i, kan en kompetent terapeut oftast hitta snabbaste vägen till återgång.
Våra förfäder hade också diskbråck, men troligtvis gick/sprang de innan de fick symtomen och troligtvis var de tvungna att jaga efter att de fått diskbråcket. Eftersom dagens människoart är 400 000 år gammal är det med stor sannolikhet samma rehabilitering, dvs att gå/springa, som fortfarande är den bästa lösningen/förebyggande faktorn.
Simning och lätt yoga är bra tills att du kan gå eller springa igen. Alternativet är att besöka en ortopedisk manuell terapeut som hjälper dig att få en smärtreducerande behandling för att komma tillbaka till smärtfrihet.
H/David