Det finns två grundpositioner som vi inte är skapta för att inneha under lång tid, och dessa är att ligga stilla och (ännu värre) att sitta stilla.
När du pratar med din terapeut är det mer relevant att förmedla hur du mår under rörelse och inte hur du mår under passivitet. Många människor lider av dålig cirkulär kondition i musklerna, dvs inaktivitetsproblem, och upplever stelhet och smärta på morgonen, en smärta som väldigt ofta släpper när individen kommer i gång med dagens rörelseutbud. Om du upplever smärta när du promenerar och smärtan tilltar så kan det absolut vara något att medicinera eller röntga, men oftast är rätt träning den bästa lösningen.
När vi tränar rätt upplever hjärnan det som en normalaktivitet. Gå 30-60 minuter i lagom raskt tempo eller spring 15-30 minuter långsamt varje dag under två veckor så lovar jag att majoriteten av din värk under passivitet försvinner till 90%. Känns det bättre så fortsätt på denna väg, men känns det inte bättre blir det ännu tydligare för terapeuten vad hon/han och du ska fokusera på.
Det är väldigt svårt för gräsklipparmekanikern att förstå frågeställningen och problemet med den krånglande gräsklipparen om du inte själv använder den. Står gräsklipparen bara stilla förmedlar den ingenting samtidigt som gräset växer högt. Resultatet blir en mer tidskrävande och dyrare åtgärd hos mekanikern. Dessutom tar det längre tid att klippa gräset när det vuxit under lång tid. Ungefär likadant är det med människokroppen.
Så klipp gräsmattan regelbundet.