I Sverige pratar vi svenska och i Finland talar man finska. Kroppen pratar språket Smärta. Att ligga still, sitta eller gå är tre helt olika smärtspråk, men eftersom att gå framåt är mer naturligt så kan du utföra detta arbete längre tid utan att musklerna börjar prata smärta.
Om du står stilla på ett ben blir benet snart trött i de muskler som håller i de belastade lederna. Trötthet i arbete är en smärtupplevelse. Samma upplevelse känner din kropp när du sitter stilla för länge. Statiskt arbete är slitsamt. När du vaknar på morgonen upplever du ibland smärta, men smärtan avtar efter uppgång eftersom musklerna nu blir syresatta med en mer normal aktivitet.
Att helt undvika smärta under livet är inte sunt. Hemligheten bakom minskad muskulär smärta är oftast den syresättande cirkulationen. Den syresättande förmågan kan bara utvecklas om du stressar dina muskler regelbundet för då växer kärlträdet som förser musklerna med syre, dvs förmågan att förse musklerna med syre under statiska och dynamiska rörelser.
För att du ska bli av med en muskulär smärta måste du utsätta dig för smärta. Gång framåt och långsam löpning innehåller en riklig mängd vänlig smärta och därför reagerar inte smärtsystemet negativt, utan du utvecklas positivt. Tar du bort orsaken så försvinner symtomen.
H/David