Kraftigt ytterläge, tungt lyft och snabb rörelse är den vanskliga kombinationen som vanligast ger ryggskott. Tungt marklyft på gymmet, snöskottning, lyfta barn ur sängen och bära tunga matkassar är exempel på ofta förkommande orsaker. Ryggskott kan också uppkomma när du ställer dig upp efter långvarigt sittande. Vid ryggskott svullnar oftast rygglederna (facettleder). Facettlederna sitter i ett känsligt område och är därför extra aggressiva om ett problem uppstår. Berörda facettleder skickar då informationen upp till hjärnan, som hjälper till att fixera problemet genom att spänna muskulaturen runt det utsatta området. De symtomen som då kan uppstå är problem att böja dig framåt, ta på strumpor, ligga och sova på natten eller att det hugger i ryggen.

De allra flesta ryggskott går ofta över av sig självt inom 2 v, men problemet kan lätt uppstå igen om du inte får adekvat rådgivning eller behandling. Känner du inte för att kosta på dig 2 veckors sjukskrivning så rekommenderar jag att konslutera kunniga terapeuter inom detta kunskapsområde. Om orsaken är något annat än ryggskott utreds detta vidare.