Hjärnan arbetar ständigt med att koordinera muskler att hålla ihop skelettet. Det optimala är att kroppen arbetar i raklång position. Det är när du går ifrån detta normalläge som stressen ökar på lederna. Musklerna måste då arbeta hårdare för att hålla ihop ledytorna i normalläget. Då uppstår lätt problem. Min uppfattning är att 80% respektive 30% av alla kvinnor och män är överrörliga. Kvinnor är rörligare för att de ska föda barn medan mäns leder är stelare för att kunna bära upp den genetiskt större muskelmassan. Denna överrörlighet är enligt mina erfarenheter helt normal. Överrörligheten blir ogynnsam först vid mycket stillasittande och likaså för tung och intensiv träning under lång tid.

Jag rekommenderar att du tränar regelbundet i raklång kroppsposition som löpning, simning. Då provoceras kroppens leder mindre och musklerna kan utveckla mer kraft framåt. Om du ska träna tungt är det korta pass som gäller.