Sockerätandet är en känslig och väldebbaterad fråga. Jag tycker att vi i dagens samhälle får vi i oss  för mycket socker. Som ett resultat av människans stora sockerätande ökar till exempel diabetes  lavinartat i hela världen.

Man vet idag att exempelvis diabetessjuka på sikt riskerar kärlskador. Socker ökar den inflammatoriska processen i kärlen och gör dem strävare och färre. Sämre sårläkning i armar och ben, njurproblem, ögonskador, stroke, hjärtinfarkt och åderförkalkning är direkt kopplat till dålig funktion i de finaste blodkärlen.

En muskelsmärta beror oftast på dålig cirkulation. När du tränar bra cirkulationsträning som ger ökad lungkapacitet, som exempelvis simning, längskidor och orientering, då växer det fina kärlsystemet och cirkulationsförmågan i muskeln ökar. I och med detta orkar muskeln arbeta längre tid innan trötthet och smärta uppstår.

Mitt svar på din fråga är att jag är övertygad om att stor konsumtion av socker ger smärta eftersom den påverkar cirkulationen, samt att stora sockerintag skapar andra kroppsliga hinder som sekundärt ger ökad smärtpåverkan i musklerna.