När alkoholen (etanol) väl finns i kroppen börjar levern genast att bryta ned alkoholen. Kroppen sätts i alarmberedskap och en del mindre viktiga saker får vänta tills alkoholen har brutits ned till mer harmlösa substanser.

Det är vid nedbrytningen som giftiga ämnen, som acetaldehyd (omkring 30 gånger giftigare än alkohol) ackumuleras, vilket leder till störningar i cellernas grundläggande funktioner. Etanolen hämmar även produktionen av tillväxtfaktorn IGF-1 (Insulin-like Growth Factor), vilket påverkar muskeluppbyggnad och fettförbränning. Detta är en stor nackdel om man ägnar sig åt träning och vill att musklerna ska anpassa sig till den belastning man utsätter dem för.

Träning är adaption, men denna anpassning blir inte lika bra om verktygen för detta är upptagna med annat. Ett viktigt verktyg för anpassning är proteinsyntes, d v s den process som skapar kroppens byggstenar. Flera studier har visat att proteinsyntes minskar med mellan 15-30 % vid hög alkoholkonsumtion i kanske så länge som 48 timmar.

Mitt svar på din fråga är att smärtreceptorerna i hela kroppen blir mycket mer aggressiva när kroppen blivit utsatt för alkohol.