Många folksjukdomar, som exempelvis besvär med rörelseorganen, övervikt, diabetes, högt blodtryck och hjärtkärlsjukdomar, kommer från långvarigt stillasittande. Andelen i befolkningen med dessa sjukdomar har ökat de senaste åren. Andra negativa hälsoeffekter är lägre energiomsättning, ökat bukfett, minskad hormonfrisättning och ökad mängd inflammationer i kroppen.

När vi ställer oss upp ökar den fysiska aktiviteten i kroppen. Då frigörs signalsubstanser som dopamin och serotonin, vilka motverkar depression och smärta. Dessutom kan minne, inlärning och koncentrationsförmåga förbättras genom nybildning av celler i hippocampus, ett område för minnet. Vid fysisk aktivitet frigörs även endorfiner, som ibland kallas kroppens eget morfin och som kan hjälpa dig att känna dig nöjd och belåten.

Skelettets och musklernas anatomi är skapt för att stå upp. I stående läge ligger lederna i exakt position utan stress. Stress gör dig trött och mindre skärpt. Stående möten rekommenderas.