2 år sedan närvarade jag på en läkarexamen. I examensprogrammet stod det ” Thomas Edison said that “the doctor of the future will give no medicine but will interest his patients in the care of the human frame, in diet and in the cause and prevention of diseas”

Att som terapeut ge en behandling och rådgivning efter de förutsättningar patienten har, för ett självständigt och friskt liv. Det är vård för mig. Allt annat är stöld. Bättre att berätta sanningen och riskera att tappa patienten, än att tjäna pengar och undvara individen ett välmående liv.

Jag var på världskongress i Singapore 2016. Ämnet var rygg/bäcken problematik. En hel halvdag tillägnades fördelarna med kombinationsbehandlingar, dvs skelett och muskel behandlingar, samt fördelarna med tätt samarbete mellan sjukvårdens specialiteter. Exempel på detta är samarbeten jag har med olika legitimerade yrkesgrupper. Dom är nyfikna på mina kunskaper och jag kan bolla avvikelser med dem. Prestigelösheten och nyfikenhet kollegor emellan och mindre vinstintresse per patient skapar bättre förutsättningar för en hållbar vård.