Nobelpriset i ekonomi gick till Richard H Thaler. Hans slutsats är att människan faller för kortsiktiga frestelser vid långsiktiga beslut, och gör irrationella val. Det samma gör vi med våra kroppar och mycket annat, men jag ska ytligt förklara fyra provokatörer som påverkar blodkärlen. Snusning, rökning, stress och fel kosthållning.

Snusning gör att kärlet endast vidgar sig 70 av de 100 procent som behövs vid ett muskelarbete. Hjärtat pumpar då på 30 procent extra för att kompensera syreförlusten. Cigarettrök innehåller kolmonoxid. Hemoglobinet binder syrgasmolekyler i lungor och vidare ut i kroppen. Kolmonoxiden blockerar 25 procent av syremolekylerna, vilket medför att hjärtfrekvensen ökar 25 procent för att kompensera syrebortfallet.

Människor som lever under negativ stress har ett konstant åtstramat kärlsystem till musklerna. För att musklerna ska kunna fungera som vanligt måste hjärtat slå oftare. Fel kosthållning som hög sockerkonsumtion ger inflammation i blodkärlsväggarna. Från att kärlen är glatta och flexibla, blir de sträva och stelare. Hjärtat får nu jobba hårdare för att pumpa runt blodet.

En långvarig kombination av dessa frestelser är ej hälsosamt i längden . Alla fyra ovanstående blodtryckshöjande tillstånd är reversibla.