Mer än hälften av alla kvinnor som väntar barn upplever besvär från rygg eller bäcken någon gång under graviditeten. Detta beror dels på att hormonet relaxin utsöndras för att mjuka upp bäckenets fogar så att kroppen kan bära och föda fram ett barn, och dels på att alla vävnader i rygg och bäcken påverkas av livmoderns ökande tyngd. Många har smärtor från just bäckenlederna. Problemen tycks kunna drabba vem som helst, såväl förstföderskor som omföderskor och både vältränade och otränade kvinnor.

Min slutsats, baserad på mina terapeutiska upplevelser från mina patienters uttalanden, är att kvinnor som utfört högintensiva och tunga träningsaktiviteter påverkas kraftigare. De som utfört mera dynamiska och lågintensiva uthållighetssporter klarar sig bättre. 

Orsaken kan vara att en dynamisk muskulatur har lättare för att sträcka ut sig (syrekrävande aktivitet). Detta skonar leden. Högintensiv träning däremot ger en stel och stark muskel vilket leder till mindre rörelseförmåga. Då utsätts lederna för större påfrestningar, vilket lätt kan starta en irritation.

Min rekommendation är att träna lagom och dynamiskt så som kroppen är skapt. Kontakta gärna din barnmorska eller en sjukgymnast för att få ett bäckenbälte utprovat. Det håller ihop bäckenet och stabiliserar lederna och verkar på så sätt avlastande. Bältet kan ge riktigt bra lindring medan du är igång och rör dig.