Till att börja med: Utgå från ett skeletts ergonomiska uppbyggnad. Bygg därefter på med alla muskler, nervsystem, hormonsystem samt hjärta och lungor med tillhörande kärlsystem. Den kropp du då ser framför dig är ett tydligt budskap om att du… INTE ska skapa ett fysiskt utseende som Arnold Schwarzenegger.

Du kräver dagligen av din kropp att den ska bistå dig med uthållighet, men på gymmet programmerar du kroppen med segmentell styrketräning. Detta innebär att du stressar några muskelgrupper i taget med ett fåtal upprepningar. Din hjärna får aldrig chansen att lära känna din kropp som en helhet. Översatt till konditionsträning kan detta liknas vid att springa Göteborgsvarvet på ett ben eller åka Vasaloppet med bara höger arm. Din kropp blir obalanserad och till slut går kroppen ut i strejk.

Lösningen är att du måste skapa uthållighet och helhet för att klara av ditt levebröd. Med 19 års behandlingserfarenhet är nu min slutsats att de idrottande kvinnor och män som mest sällan uppsöker mig är de som lägger tid på långa promenader, helkroppsgymnastik, löpning, simning, orientering och längdskidor – det vill säga träning som aktiverar hela kroppen samtidigt. Bland dessa motionsformer hittar du oftast de äldsta och friskaste människorna.