När du står upp halveras belastningen på din ländrygg jämfört med när du sitter ner. Enligt mina erfarenheter har de som arbetat mestadels i sittande läge mer slitage än den person som haft ett rörligt och mest upprätt yrkesliv.

En undersökning i Australien inkluderade 250 000 personer som delades in i 4 grupper. Grupp 1 tränade 5 gånger per vecka och stod upp på arbetet. Grupp 2 tränade 5 gånger per vecka men satt ner på arbetet. Grupp 3 tränade inte överhuvudtaget men stod upp på arbetet. Den fjärde och sista gruppen tränade inte heller och satt ner på arbetet.

Vid fysiskt test visade det sig att grupp 3 hade lika god kondition som grupp 2. Skillnaden mellan grupp 1 och 4 var att grupp 1 levde i genomsnitt 10 år längre.

Eftersom jag inte vet vad din bakomliggande problematik är så är mina rekommendationer att stå upp mer dagtid, men att du också söker upp en kunnig terapeut inom området som hjälper dig med helheten.