Det normala läget för armen är rakt utmed kroppen. I denna position är axelled och skulderbladsled i vila. Lyfter du upp armen i 90 graders vinkel för att exempelvis klippa hår ökar hävstångseffekten på axelleden. Hjärnan registrerar denna position och eftersom positionen är mer krävande måste också musklerna i de övre nackregionerna spänna sig mer. Syreåtgången blir högre och det gör att uthålligheten blir avsevärt lägre. Eftersom hjärnan är din bästa vän försöker den anpassa musklerna efter det du fysiskt gör oftast.  De övre bröstryggsmusklerna utvecklas därför till att bli starkare, men på bekostnad av att stelhet och smärtkänslighet ökar samtidigt som uthålligheten minskar.

För att orka med arbetet tills du blir pensionär måste du träna det som kroppen är skapt för. Gärna fysiska aktiviteter som provocerar hjärta och lungor samtidigt som hela kroppen används. Varken maximal eller minimal provokation, utan alltid lagom.