Idrottare

Behandlingar

Behandlingar

50-60 min

800 SEK


Boka Din Behandling

Naprapat David – Mina behandlingsmetoder

Naprapat David – Mina behandlingsmetoder

Med lång behandlingserfarenhet inom kroppsterapi och träning har jag utvecklat en unik, högkvalitativ och kostnadseffektiv behandlingskombination. Jag erbjuder snabba diagnostiska, prestationshöjande och smärtsänkande resultat. Behandlingen är i stort sett smärtfri. Detta är styrkan i min behandling.

Genomsnitt på 2,8 behandling per nybesökspatient.

Vad kan du förvänta dig av behandlingen?

När du söker min hjälp så är min del i vårt samarbete att förvalta dina akuta eller kroniska frågeställningar på smartaste sätt. Mitt mål är att avbryta smärtan, minska dina spänningar, avslöja orsaken och ge dig rådgivning som gör dig självläkande. Akuta problem löser Jag oftast snabbt och kroniska smärtor är en frågeställning som Vi ihop löser under en liten längre tidsperiod.
Min behandling avslöjar också hur du skall rehabilitera dig själv för att skapa en smärtfrihet för lång tid framöver. Den förändringen ska vara billig, lättsam och smärtfri.

Intervju


Mina behandlingar inleds alltid med en intervju. För mig är det viktigt att veta när, var och hur du fick dina smärtor, samt tidigare behandlingar, sjukdomar, mediciner, röntgen och operationer skall dokumenteras. Först nu kan vi välja de behandlingsmetoder som är bäst för dig.

Massage


Massage ger en behaglig muskelavslappning, smärtlindring och uppmjukande effekt på muskler och leder. Massage är en del av behandlingen. Massagen är av enklare slag, men effektiv och diagnostisk. Denna del tar 5-10 min.

Vacuum-elterapi i kombination med akupunktur


Vi är endast 2 Naprapater i Sverige som gör denna unika metod. Metoden ger en kraftigt muskelavslappnande effekt. Med vacuum- elterapi i kombination med akupunktur stimuleras/tränas de orsaks provocerande musklerna lågintensivt. Denna del är smärtfri och upplevs som väldigt avkopplande för dig eftersom jag utnyttjar din kropps egna andra-andningen system.
Metoden är också diagnostisk och en förutsättning för att de andra behandlingsmetoderna ska fungerar bättre och för din fortsatta rådgivning om rätt egenvårds rehabilitering.
Denna del tar 30 min.

Manipulation


En led som är smärtsam och hämmad i sin rörlighet får omgivande muskulatur att spänna sig. För att återställa ledrörligheten till det normala för jag leden i ett ytterläge och då kan ett knak uppstå. Manipulationen skall vara smärtfri. Denna del tar 5 min.

Vad är det för skillnad när en Kiropraktor eller Naprapat manipulerar i skelettet?

Läs mer...

Triggerpunktsakupunktur


Efter ca 30000 utförda akupunktur behandlingar. En fantastisk metod att bryta en akut/kronisk muskelspänning. Jag kan med akupunktur behandla flera besvärande områden samtidigt. Den smärta du söker för är sällan endast orsaken till ditt besvär. Detta innebär att du som patient får mera kvalitativ behandlingstid, vilket i sin tur ger bättre resultat.
Behandlingen är smärtfri.

Triggerpunktsbehandling


Då trycker jag på en specifik punkt på en spänd muskel och på så sätt får jag resten av muskeln att slappna av. Hittar man rätt punkt så är det smärtsamt och av den anledningen använder jag sällan denna metod, men den fungerar som ett komplement till triggerpunktsakupunkturen.

Behandlingsreaktion


Efter en behandling kan du känna dig mör och få träningsvärk dagen efter. Drick mycket vatten. INGEN träning samma dag rekommenderas.

Rådgivning


Under behandlingsperioden kommer du med största sannolikhet få hemuppgifter. När du sedan är färdigbehandlad, så ingår enkla tips hur du kan få rörelsefrihet långt framöver, med ett regelbundet engagemang.

Hålfotsinlägg


Jag erbjuder hålfotsinlägg med mycket hög kvalitet. Fotavtrycket pressar jag manuellt med patienten sittandes för att få bästa känsla i avgjutningen.
0 reklamationer hitintills.

I priset ingår anatomisk erfarenhet, anamnes, gånganalys, fysiskstatus och sko Lasse som tillverkat inlägg sedan 1989, tillverkar inlägget. Vi ihop gör en toppen produkt.

Problem som du kan söka för är hälsporre, plantar fasciit, mortons tå syndrom, hälsenebesvär, fotinstabilitet, uttrampade hälkuddar, hallux valgus, ländryggsmärta. Du vill bara underlätta för dina fötter under fysisk träning, arbete eller fritid.

Pris – 1st 2000kr och 2 st för 3500kr. Besöket hos mig tar 20-30 min. Leveranstid inom 1v.
Jag garanterar dig en snabb tid.

Inlägg håller i många år!

Boka min behandling

Fler behandlingar hos David Privér


Företag

Behandlingar

Behandlingar

Företag

50-60 min

800 SEK
Faktura 850 SEK 30 dagar

Mitt mål med behandlingen är att den anställde ska undvika sjukskrivning och då kunna fortsätta att arbeta med sitt troligtvis akuta problem. Eller så snabbt som möjligt få den anställde att förbättras med sin mer långvariga frågeställning. Bara till förmån för den enskildes och företagets ekonomi. Din investering hos mig motsvarar en 10-20 del av vad den anställde tjänar in per dag.
Behandling och rehabilitering är avgifts- och skattefri samt även avdragsgill för arbetsgivare.

Läs mer om avdrag för företag...Läs mer om Sjukvårdsförsäkringar...

Arbetsgivaren får göra skattepliktiga avdrag för förebyggande behandling, rehabiliterings behandling och företagshälsovård.
Ring och konsultera mig först så kollar vi förutsättningarna för ett kortvarigt givande samarbete.


Skattefria förmåner

Följande förmåner av hälso- och sjukvård är undantagna från skatteplikt.

Företagshälsovård med förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetslivsinriktad rehabilitering är inte en skattepliktig förmån för den anställda.

Vård som ingår i insatser som arbetsgivaren vidtar för att förebygga och åtgärda ohälsa är skattefria.

Hälsoundersökningar räknas som företagshälsovård om de ingår som en del av ett arbetsmiljöarbete och är anpassade till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete. Sådana undersökningar kan till exempel röra stressrelaterade sjukdomar, anställdas exponering för hälsofarliga ämnen eller hjärtundersökningar inom elitidrotten.

Hälsoundersökningar som utförs i syfte att kontrollera det allmänna hälsotillståndet hos de anställda är däremot en skattepliktig förmån. De är inte kopplade till personens arbete eller till ett specifikt sjukdomstillstånd utan till personens generella allmäntillstånd.

Förmån av fri rehabilitering och förebyggande behandling är skattefri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som du som arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skatte- och avgiftsfri. Arbetsgivaransvaret tar vid efter det att den medicinska behandlingen avslutats. Detta kan omfatta stöd och åtgärder som den anställde behöver för att återfå eller behålla sin arbetsförmåga.

Förebyggande behandling är åtgärder som syftar till att den anställda ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Du som arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att anställda utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Källa: Skattemyndigheten

Läs mer på Skatteverket

Naprapat David – Mina behandlingsmetoder

Naprapat David – Mina behandlingsmetoder

Med lång behandlingserfarenhet inom kroppsterapi och träning har jag utvecklat en unik, högkvalitativ och kostnadseffektiv behandlingskombination. Jag erbjuder snabba diagnostiska, prestationshöjande och smärtsänkande resultat. Behandlingen är i stort sett smärtfri. Detta är styrkan i min behandling.

Genomsnitt på 2,8 behandling per nybesökspatient.

Vad kan du förvänta dig av behandlingen?

När du söker min hjälp så är min del i vårt samarbete att förvalta dina akuta eller kroniska frågeställningar på smartaste sätt. Mitt mål är att avbryta smärtan, minska dina spänningar, avslöja orsaken och ge dig rådgivning som gör dig självläkande. Akuta problem löser Jag oftast snabbt och kroniska smärtor är en frågeställning som Vi ihop löser under en liten längre tidsperiod.
Min behandling avslöjar också hur du skall rehabilitera dig själv för att skapa en smärtfrihet för lång tid framöver. Den förändringen ska vara billig, lättsam och smärtfri.

Intervju


Mina behandlingar inleds alltid med en intervju. För mig är det viktigt att veta när, var och hur du fick dina smärtor, samt tidigare behandlingar, sjukdomar, mediciner, röntgen och operationer skall dokumenteras. Först nu kan vi välja de behandlingsmetoder som är bäst för dig.

Massage


Massage ger en behaglig muskelavslappning, smärtlindring och uppmjukande effekt på muskler och leder. Massage är en del av behandlingen. Massagen är av enklare slag, men effektiv och diagnostisk. Denna del tar 5-10 min.

Vacuum-elterapi i kombination med akupunktur


Vi är endast 2 Naprapater i Sverige som gör denna unika metod. Metoden ger en kraftigt muskelavslappnande effekt. Med vacuum- elterapi i kombination med akupunktur stimuleras/tränas de orsaks provocerande musklerna lågintensivt. Denna del är smärtfri och upplevs som väldigt avkopplande för dig eftersom jag utnyttjar din kropps egna andra-andningen system.
Metoden är också diagnostisk och en förutsättning för att de andra behandlingsmetoderna ska fungerar bättre och för din fortsatta rådgivning om rätt egenvårds rehabilitering.
Denna del tar 30 min.

Manipulation


En led som är smärtsam och hämmad i sin rörlighet får omgivande muskulatur att spänna sig. För att återställa ledrörligheten till det normala för jag leden i ett ytterläge och då kan ett knak uppstå. Manipulationen skall vara smärtfri. Denna del tar 5 min.

Vad är det för skillnad när en Kiropraktor eller Naprapat manipulerar i skelettet?

Läs mer...

Triggerpunktsakupunktur


Efter ca 30000 utförda akupunktur behandlingar. En fantastisk metod att bryta en akut/kronisk muskelspänning. Jag kan med akupunktur behandla flera besvärande områden samtidigt. Den smärta du söker för är sällan endast orsaken till ditt besvär. Detta innebär att du som patient får mera kvalitativ behandlingstid, vilket i sin tur ger bättre resultat.
Behandlingen är smärtfri.

Triggerpunktsbehandling


Då trycker jag på en specifik punkt på en spänd muskel och på så sätt får jag resten av muskeln att slappna av. Hittar man rätt punkt så är det smärtsamt och av den anledningen använder jag sällan denna metod, men den fungerar som ett komplement till triggerpunktsakupunkturen.

Behandlingsreaktion


Efter en behandling kan du känna dig mör och få träningsvärk dagen efter. Drick mycket vatten. INGEN träning samma dag rekommenderas.

Rådgivning


Under behandlingsperioden kommer du med största sannolikhet få hemuppgifter. När du sedan är färdigbehandlad, så ingår enkla tips hur du kan få rörelsefrihet långt framöver, med ett regelbundet engagemang.

Hålfotsinlägg


Jag erbjuder hålfotsinlägg med mycket hög kvalitet. Fotavtrycket pressar jag manuellt med patienten sittandes för att få bästa känsla i avgjutningen.
0 reklamationer hitintills.

I priset ingår anatomisk erfarenhet, anamnes, gånganalys, fysiskstatus och sko Lasse som tillverkat inlägg sedan 1989, tillverkar inlägget. Vi ihop gör en toppen produkt.

Problem som du kan söka för är hälsporre, plantar fasciit, mortons tå syndrom, hälsenebesvär, fotinstabilitet, uttrampade hälkuddar, hallux valgus, ländryggsmärta. Du vill bara underlätta för dina fötter under fysisk träning, arbete eller fritid.

Pris – 1st 2000kr och 2 st för 3500kr. Besöket hos mig tar 20-30 min. Leveranstid inom 1v.
Jag garanterar dig en snabb tid.

Inlägg håller i många år!

Boka min behandling

Fler behandlingar hos David Privér


Personlig Träning

Behandlingar

Behandlingar

3 tillfällen

2500 SEK inkl. moms

Använd ditt Friskvårdsbidrag!


Boka Din Behandling

Önskar du komma igång efter ett uppehåll i livet?

Rehabilitering efter operation?

Eller springa Göteborgsvarvet, åka Vasaloppet, Cykelvasan, Swimrun, Endurotävlingar, så kan jag bidra med grundbasträning/coaching. För att ta dig runt med nöje utan skador.

Med dina förutsättningar och med rätt coaching, så kan du få uppleva nya härliga fysiska utmaningar i livet.

Boka Coaching

Efter en operation kan du behöva hjälp att komma igång och få tips, råd och övningar för att komma tillbaka.

Exempel är efter operation av ländrygg, knän, höfter och  halsrygg.

David anpassar rehabiliteringen utefter dina frågeställningar.

Boka Personlig Träning

Grundkurs Crawl

8 personer - 8 tillfällen

Rehabilitering efter operation?

Eller springa Göteborgsvarvet, åka Vasaloppet, Cykelvasan, Swimrun, Endurotävlingar, så kan jag bidra med grundbasträning/coaching. För att ta dig runt med nöje utan skador.

Med dina förutsättningar och med rätt coaching, så kan du få uppleva nya härliga fysiska utmaningar i livet.

Boka Coaching

Efter en operation kan du behöva hjälp att komma igång och få tips, råd och övningar för att komma tillbaka.

Exempel är efter operation av ländrygg, knän, höfter och  halsrygg.

David anpassar rehabiliteringen utefter dina frågeställningar.

Boka Personlig Träning

Hålfotsinlägg

Behandlingar

Behandlingar

Besökstid 20 min

Ett par 2000 SEK - Andra paret 1500 SEK

Läs mer...

Boka Din Behandling

Naprapat David – Mina behandlingsmetoder

Naprapat David – Mina behandlingsmetoder

Med lång behandlingserfarenhet inom kroppsterapi och träning har jag utvecklat en unik, högkvalitativ och kostnadseffektiv behandlingskombination. Jag erbjuder snabba diagnostiska, prestationshöjande och smärtsänkande resultat. Behandlingen är i stort sett smärtfri. Detta är styrkan i min behandling.

Genomsnitt på 2,8 behandling per nybesökspatient.

Vad kan du förvänta dig av behandlingen?

När du söker min hjälp så är min del i vårt samarbete att förvalta dina akuta eller kroniska frågeställningar på smartaste sätt. Mitt mål är att avbryta smärtan, minska dina spänningar, avslöja orsaken och ge dig rådgivning som gör dig självläkande. Akuta problem löser Jag oftast snabbt och kroniska smärtor är en frågeställning som Vi ihop löser under en liten längre tidsperiod.
Min behandling avslöjar också hur du skall rehabilitera dig själv för att skapa en smärtfrihet för lång tid framöver. Den förändringen ska vara billig, lättsam och smärtfri.

Intervju


Mina behandlingar inleds alltid med en intervju. För mig är det viktigt att veta när, var och hur du fick dina smärtor, samt tidigare behandlingar, sjukdomar, mediciner, röntgen och operationer skall dokumenteras. Först nu kan vi välja de behandlingsmetoder som är bäst för dig.

Massage


Massage ger en behaglig muskelavslappning, smärtlindring och uppmjukande effekt på muskler och leder. Massage är en del av behandlingen. Massagen är av enklare slag, men effektiv och diagnostisk. Denna del tar 5-10 min.

Vacuum-elterapi i kombination med akupunktur


Vi är endast 2 Naprapater i Sverige som gör denna unika metod. Metoden ger en kraftigt muskelavslappnande effekt. Med vacuum- elterapi i kombination med akupunktur stimuleras/tränas de orsaks provocerande musklerna lågintensivt. Denna del är smärtfri och upplevs som väldigt avkopplande för dig eftersom jag utnyttjar din kropps egna andra-andningen system.
Metoden är också diagnostisk och en förutsättning för att de andra behandlingsmetoderna ska fungerar bättre och för din fortsatta rådgivning om rätt egenvårds rehabilitering.
Denna del tar 30 min.

Manipulation


En led som är smärtsam och hämmad i sin rörlighet får omgivande muskulatur att spänna sig. För att återställa ledrörligheten till det normala för jag leden i ett ytterläge och då kan ett knak uppstå. Manipulationen skall vara smärtfri. Denna del tar 5 min.

Vad är det för skillnad när en Kiropraktor eller Naprapat manipulerar i skelettet?

Läs mer...

Triggerpunktsakupunktur


Efter ca 30000 utförda akupunktur behandlingar. En fantastisk metod att bryta en akut/kronisk muskelspänning. Jag kan med akupunktur behandla flera besvärande områden samtidigt. Den smärta du söker för är sällan endast orsaken till ditt besvär. Detta innebär att du som patient får mera kvalitativ behandlingstid, vilket i sin tur ger bättre resultat.
Behandlingen är smärtfri.

Triggerpunktsbehandling


Då trycker jag på en specifik punkt på en spänd muskel och på så sätt får jag resten av muskeln att slappna av. Hittar man rätt punkt så är det smärtsamt och av den anledningen använder jag sällan denna metod, men den fungerar som ett komplement till triggerpunktsakupunkturen.

Behandlingsreaktion


Efter en behandling kan du känna dig mör och få träningsvärk dagen efter. Drick mycket vatten. INGEN träning samma dag rekommenderas.

Rådgivning


Under behandlingsperioden kommer du med största sannolikhet få hemuppgifter. När du sedan är färdigbehandlad, så ingår enkla tips hur du kan få rörelsefrihet långt framöver, med ett regelbundet engagemang.

Hålfotsinlägg


Jag erbjuder hålfotsinlägg med mycket hög kvalitet. Fotavtrycket pressar jag manuellt med patienten sittandes för att få bästa känsla i avgjutningen.
0 reklamationer hitintills.

I priset ingår anatomisk erfarenhet, anamnes, gånganalys, fysiskstatus och sko Lasse som tillverkat inlägg sedan 1989, tillverkar inlägget. Vi ihop gör en toppen produkt.

Problem som du kan söka för är hälsporre, plantar fasciit, mortons tå syndrom, hälsenebesvär, fotinstabilitet, uttrampade hälkuddar, hallux valgus, ländryggsmärta. Du vill bara underlätta för dina fötter under fysisk träning, arbete eller fritid.

Pris – 1st 2000kr och 2 st för 3500kr. Besöket hos mig tar 20-30 min. Leveranstid inom 1v.
Jag garanterar dig en snabb tid.

Inlägg håller i många år!

Boka min behandling

Fler behandlingar hos David Privér


Friskvård

Behandlingar

Friskvård

Friskvård

50-60 min


Naprapat David – Mina behandlingsmetoder

Naprapat David – Mina behandlingsmetoder

Med lång behandlingserfarenhet inom kroppsterapi och träning har jag utvecklat en unik, högkvalitativ och kostnadseffektiv behandlingskombination. Jag erbjuder snabba diagnostiska, prestationshöjande och smärtsänkande resultat. Behandlingen är i stort sett smärtfri. Detta är styrkan i min behandling.

Genomsnitt på 2,8 behandling per nybesökspatient.

Vad kan du förvänta dig av behandlingen?

När du söker min hjälp så är min del i vårt samarbete att förvalta dina akuta eller kroniska frågeställningar på smartaste sätt. Mitt mål är att avbryta smärtan, minska dina spänningar, avslöja orsaken och ge dig rådgivning som gör dig självläkande. Akuta problem löser Jag oftast snabbt och kroniska smärtor är en frågeställning som Vi ihop löser under en liten längre tidsperiod.
Min behandling avslöjar också hur du skall rehabilitera dig själv för att skapa en smärtfrihet för lång tid framöver. Den förändringen ska vara billig, lättsam och smärtfri.

Intervju


Mina behandlingar inleds alltid med en intervju. För mig är det viktigt att veta när, var och hur du fick dina smärtor, samt tidigare behandlingar, sjukdomar, mediciner, röntgen och operationer skall dokumenteras. Först nu kan vi välja de behandlingsmetoder som är bäst för dig.

Massage


Massage ger en behaglig muskelavslappning, smärtlindring och uppmjukande effekt på muskler och leder. Massage är en del av behandlingen. Massagen är av enklare slag, men effektiv och diagnostisk. Denna del tar 5-10 min.

Vacuum-elterapi i kombination med akupunktur


Vi är endast 2 Naprapater i Sverige som gör denna unika metod. Metoden ger en kraftigt muskelavslappnande effekt. Med vacuum- elterapi i kombination med akupunktur stimuleras/tränas de orsaks provocerande musklerna lågintensivt. Denna del är smärtfri och upplevs som väldigt avkopplande för dig eftersom jag utnyttjar din kropps egna andra-andningen system.
Metoden är också diagnostisk och en förutsättning för att de andra behandlingsmetoderna ska fungerar bättre och för din fortsatta rådgivning om rätt egenvårds rehabilitering.
Denna del tar 30 min.

Manipulation


En led som är smärtsam och hämmad i sin rörlighet får omgivande muskulatur att spänna sig. För att återställa ledrörligheten till det normala för jag leden i ett ytterläge och då kan ett knak uppstå. Manipulationen skall vara smärtfri. Denna del tar 5 min.

Vad är det för skillnad när en Kiropraktor eller Naprapat manipulerar i skelettet?

Läs mer...

Triggerpunktsakupunktur


Efter ca 30000 utförda akupunktur behandlingar. En fantastisk metod att bryta en akut/kronisk muskelspänning. Jag kan med akupunktur behandla flera besvärande områden samtidigt. Den smärta du söker för är sällan endast orsaken till ditt besvär. Detta innebär att du som patient får mera kvalitativ behandlingstid, vilket i sin tur ger bättre resultat.
Behandlingen är smärtfri.

Triggerpunktsbehandling


Då trycker jag på en specifik punkt på en spänd muskel och på så sätt får jag resten av muskeln att slappna av. Hittar man rätt punkt så är det smärtsamt och av den anledningen använder jag sällan denna metod, men den fungerar som ett komplement till triggerpunktsakupunkturen.

Behandlingsreaktion


Efter en behandling kan du känna dig mör och få träningsvärk dagen efter. Drick mycket vatten. INGEN träning samma dag rekommenderas.

Rådgivning


Under behandlingsperioden kommer du med största sannolikhet få hemuppgifter. När du sedan är färdigbehandlad, så ingår enkla tips hur du kan få rörelsefrihet långt framöver, med ett regelbundet engagemang.

Hålfotsinlägg


Jag erbjuder hålfotsinlägg med mycket hög kvalitet. Fotavtrycket pressar jag manuellt med patienten sittandes för att få bästa känsla i avgjutningen.
0 reklamationer hitintills.

I priset ingår anatomisk erfarenhet, anamnes, gånganalys, fysiskstatus och sko Lasse som tillverkat inlägg sedan 1989, tillverkar inlägget. Vi ihop gör en toppen produkt.

Problem som du kan söka för är hälsporre, plantar fasciit, mortons tå syndrom, hälsenebesvär, fotinstabilitet, uttrampade hälkuddar, hallux valgus, ländryggsmärta. Du vill bara underlätta för dina fötter under fysisk träning, arbete eller fritid.

Pris – 1st 2000kr och 2 st för 3500kr. Besöket hos mig tar 20-30 min. Leveranstid inom 1v.
Jag garanterar dig en snabb tid.

Inlägg håller i många år!

Boka min behandling

Fler behandlingar hos David Privér


Davids Naprapat Behandling

Behandlingar

Behandlingar

50-60 min

800 SEK


SMS:a Gärna
Din Önskan!

Ring Gärna
För att Boka!

Boka Din Behandling

Naprapat David – Mina behandlingsmetoder

Naprapat David – Mina behandlingsmetoder

Med lång behandlingserfarenhet inom kroppsterapi och träning har jag utvecklat en unik, högkvalitativ och kostnadseffektiv behandlingskombination. Jag erbjuder snabba diagnostiska, prestationshöjande och smärtsänkande resultat. Behandlingen är i stort sett smärtfri. Detta är styrkan i min behandling.

Genomsnitt på 2,8 behandling per nybesökspatient.

Vad kan du förvänta dig av behandlingen?

När du söker min hjälp så är min del i vårt samarbete att förvalta dina akuta eller kroniska frågeställningar på smartaste sätt. Mitt mål är att avbryta smärtan, minska dina spänningar, avslöja orsaken och ge dig rådgivning som gör dig självläkande. Akuta problem löser Jag oftast snabbt och kroniska smärtor är en frågeställning som Vi ihop löser under en liten längre tidsperiod.
Min behandling avslöjar också hur du skall rehabilitera dig själv för att skapa en smärtfrihet för lång tid framöver. Den förändringen ska vara billig, lättsam och smärtfri.

Intervju


Mina behandlingar inleds alltid med en intervju. För mig är det viktigt att veta när, var och hur du fick dina smärtor, samt tidigare behandlingar, sjukdomar, mediciner, röntgen och operationer skall dokumenteras. Först nu kan vi välja de behandlingsmetoder som är bäst för dig.

Massage


Massage ger en behaglig muskelavslappning, smärtlindring och uppmjukande effekt på muskler och leder. Massage är en del av behandlingen. Massagen är av enklare slag, men effektiv och diagnostisk. Denna del tar 5-10 min.

Vacuum-elterapi i kombination med akupunktur


Vi är endast 2 Naprapater i Sverige som gör denna unika metod. Metoden ger en kraftigt muskelavslappnande effekt. Med vacuum- elterapi i kombination med akupunktur stimuleras/tränas de orsaks provocerande musklerna lågintensivt. Denna del är smärtfri och upplevs som väldigt avkopplande för dig eftersom jag utnyttjar din kropps egna andra-andningen system.
Metoden är också diagnostisk och en förutsättning för att de andra behandlingsmetoderna ska fungerar bättre och för din fortsatta rådgivning om rätt egenvårds rehabilitering.
Denna del tar 30 min.

Manipulation


En led som är smärtsam och hämmad i sin rörlighet får omgivande muskulatur att spänna sig. För att återställa ledrörligheten till det normala för jag leden i ett ytterläge och då kan ett knak uppstå. Manipulationen skall vara smärtfri. Denna del tar 5 min.

Vad är det för skillnad när en Kiropraktor eller Naprapat manipulerar i skelettet?

Läs mer...

Triggerpunktsakupunktur


Efter ca 30000 utförda akupunktur behandlingar. En fantastisk metod att bryta en akut/kronisk muskelspänning. Jag kan med akupunktur behandla flera besvärande områden samtidigt. Den smärta du söker för är sällan endast orsaken till ditt besvär. Detta innebär att du som patient får mera kvalitativ behandlingstid, vilket i sin tur ger bättre resultat.
Behandlingen är smärtfri.

Triggerpunktsbehandling


Då trycker jag på en specifik punkt på en spänd muskel och på så sätt får jag resten av muskeln att slappna av. Hittar man rätt punkt så är det smärtsamt och av den anledningen använder jag sällan denna metod, men den fungerar som ett komplement till triggerpunktsakupunkturen.

Behandlingsreaktion


Efter en behandling kan du känna dig mör och få träningsvärk dagen efter. Drick mycket vatten. INGEN träning samma dag rekommenderas.

Rådgivning


Under behandlingsperioden kommer du med största sannolikhet få hemuppgifter. När du sedan är färdigbehandlad, så ingår enkla tips hur du kan få rörelsefrihet långt framöver, med ett regelbundet engagemang.

Hålfotsinlägg


Jag erbjuder hålfotsinlägg med mycket hög kvalitet. Fotavtrycket pressar jag manuellt med patienten sittandes för att få bästa känsla i avgjutningen.
0 reklamationer hitintills.

I priset ingår anatomisk erfarenhet, anamnes, gånganalys, fysiskstatus och sko Lasse som tillverkat inlägg sedan 1989, tillverkar inlägget. Vi ihop gör en toppen produkt.

Problem som du kan söka för är hälsporre, plantar fasciit, mortons tå syndrom, hälsenebesvär, fotinstabilitet, uttrampade hälkuddar, hallux valgus, ländryggsmärta. Du vill bara underlätta för dina fötter under fysisk träning, arbete eller fritid.

Pris – 1st 2000kr och 2 st för 3500kr. Besöket hos mig tar 20-30 min. Leveranstid inom 1v.
Jag garanterar dig en snabb tid.

Inlägg håller i många år!

Boka min behandling

Fler behandlingar hos David Privér