Jag är 22 år och arbetar fysiskt aktivt på ett lager i Borås. Jag tränar på gym nästan varje dag, men ändå har jag ont och är trött i hela kroppen. Varför?

Till att börja med: Utgå från ett skeletts ergonomiska uppbyggnad. Bygg därefter på med alla muskler, nervsystem, hormonsystem samt hjärta och lungor med tillhörande kärlsystem. Den kropp du då ser framför dig är ett tydligt budskap om att du... INTE ska skapa ett fysiskt utseende som Arnold Schwarzenegger.

Du kräver dagligen av din kropp att den ska bistå dig med uthållighet, men på gymmet programmerar du kroppen med segmentell styrketräning. Detta innebär att du stressar några muskelgrupper i taget med ett fåtal upprepningar. Din hjärna får aldrig chansen att lära känna din kropp som en helhet. Översatt till konditionsträning kan detta liknas vid att springa Göteborgsvarvet på ett ben eller åka Vasaloppet med bara höger arm. Din kropp blir obalanserad och till slut går kroppen ut i strejk.

Lösningen är att du måste skapa uthållighet och helhet för att klara av ditt levebröd. Med 19 års behandlingserfarenhet är nu min slutsats att de idrottande kvinnor och män som mest sällan uppsöker mig är de som lägger tid på långa promenader, helkroppsgymnastik, löpning, simning, orientering och längdskidor – det vill säga träning som aktiverar hela kroppen samtidigt. Bland dessa motionsformer hittar du oftast de äldsta och friskaste människorna.


Varför får jag så kraftiga smärtor av foglossningar?

Mer än hälften av alla kvinnor som väntar barn upplever besvär från rygg eller bäcken någon gång under graviditeten. Detta beror dels på att hormonet relaxin utsöndras för att mjuka upp bäckenets fogar så att kroppen kan bära och föda fram ett barn, och dels på att alla vävnader i rygg och bäcken påverkas av livmoderns ökande tyngd. Många har smärtor från just bäckenlederna. Problemen tycks kunna drabba vem som helst, såväl förstföderskor som omföderskor och både vältränade och otränade kvinnor.

Min slutsats, baserad på mina terapeutiska upplevelser från mina patienters uttalanden, är att kvinnor som utfört högintensiva och tunga träningsaktiviteter påverkas kraftigare. De som utfört mera dynamiska och lågintensiva uthållighetssporter klarar sig bättre. 

Orsaken kan vara att en dynamisk muskulatur har lättare för att sträcka ut sig (syrekrävande aktivitet). Detta skonar leden. Högintensiv träning däremot ger en stel och stark muskel vilket leder till mindre rörelseförmåga. Då utsätts lederna för större påfrestningar, vilket lätt kan starta en irritation.

Min rekommendation är att träna lagom och dynamiskt så som kroppen är skapt. Kontakta gärna din barnmorska eller en sjukgymnast för att få ett bäckenbälte utprovat. Det håller ihop bäckenet och stabiliserar lederna och verkar på så sätt avlastande. Bältet kan ge riktigt bra lindring medan du är igång och rör dig.