David! Är stress bra?

Stress är en del av våra liv, men när nervsystemet känner att något stimuli blir för stort ökar känsligheten för denna upplevelse. Smärtkänsligheten fungerar då som en buffert för att klara av upplevelsen. Det gör att vi människor precis som alla andra djur blir mer irriterade, sinnena blir mer lyhörda, inflammationsbenägenheten ökar och vi blir trötta och känner av fysisk smärta tidigare.
År 2012 gjordes en studie på University of Wisconsin där man mät...te hur hjärnvågor på regelbundet mediterande munkar och icke mediterande frivilliga kontrollpersoner reagerade på smärta och hot om smärta. Samtliga försökspersoner reagerade när en varm stav lades på armen. När testpersonerna fick beskedet att de skulle känna smärta om 10 sekunder reagerade smärtcentrum direkt hos de icke mediterande och först när staven lades på armen hos munkarna. Studien ger förståelse för att vi kan minska lidandet i livet om vi undviker att projicera in i framtiden och inbilla oss potentiellt lidande.
I dag är behovet av den senaste prylen med alla dess följdeffekter, viktigare än hälsan. Många gånger räcker det bara att få vara som ett djur igen och låta endorfinerna och serotoninet få flöda i kroppen. För mig som dagligen arbetar med smärta och stress rekommenderar jag som vanligt meditativ, lågintensiv och långvarig fysisk aktivitet. Att bara vara människa.